เกี่ยวกับเรา

Slide-2

บริษัท โปรเฟรสชั่นนอลบล๊อก จำกัด

        ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นคือการผลิตบล็อกคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศชนิดไม่อบไอน้ำ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Cellular Light Weight Concrete (CLC) โดยมีกำลังผลิตวันละ 6,000 ก้อน หรือ 600 ตารางเมตร ต่อมาได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund: TRF) ภายใต้โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Industrial and research projects for undergraduate students: IRPUS) โดยมีอาจารย์ รศ.ดร. วัชระ เพิ่มชาติ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ อาจารย์ ผศ.ดร. สมพร ธเนศวาณิชย์ จาก มหาวิทยาลัยรามดำแหง เป็นที่ปรึกษา ทำการศึกษาน้ำยาสำหรับผลิตฟอง (Foaming Agent) และพัฒนากระบวนการผลิต จวบจนปัจจุบัน บริษัท โปรเฟรสชั่นนอลบล๊อก จำกัด นอกจากจำหน่ายสินค้าบล็อกคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศชนิดไม่อบไอน้ำแล้ว ยังจำหน่ายน้ำยาสำหรับผลิตฟอง (Foaming Agent) แบบและเครื่องตัดพร้อมอุปกรณ์ในการผลิตอื่นๆ รวมถึงเครื่องผลิตฟอง (Foam Generator) เพื่อนำไปผลิต CLC ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปผลิตเป็นก้อนเพื่อใช้ก่อผนัง การทำผนังสำเร็จรูป การหล่อบัวเป็นรูปแบบต่างๆ การเทปรับพื้นที่ไม่ได้ระดับ การเทข้างท่อน้ำแทนการบดอัดทรายเนื่องจาก ไม่ถูกชะล้างได้ง่ายเหมือนทราย หรือแม้แต่เททับดาดฟ้า เพื่อเป็นฉนวนกันความร้อน


  ล่าสุด บริษัท โปรเฟรสชั่นนอลบล๊อก จำกัด ได้รับสิทธิ์ในอนุสิทธิบัตรการผลิตแผ่นผนังอาคารสำเร็จรูป ซึ่งเป็นนวัตกรรมการก่อสร้างที่ทำให้การก่อสร้างผนังเป็นงานที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และไร้ปัญหาการแตกร้าวของผิวปูนฉาบ ทำให้งานก่อผนังเป็นงาน DIY ขนิดหนึ่ง