สินค้า โปรบล๊อก

65155

65167

65159

Listอิฐมอญโปรบล๊อกหมายเหตุ
จำนวนก้อนต่อตารางเมตร130-140 บาท9 บาทโปรบล๊อกขนาด 20x50x7.0ซม.
ราคาอิฐต่อก้อน0.5 บาท14 บาทรวมค่าขนส่งและ VAT ถึงกรุงเทพ
ราคาอิฐต่อตารางเมตร65 บาท126 บาทโปรบล๊อกก้อนใหญ่ก่อไวกว่า
ราคาปูนก่อ60 บาท10 บาทโปรบล๊อกใช้ปูนก่อน้อยกว่ามาก
ราคาปูนฉาบ60 บาท60 บาทโปรบล๊อกหนากว่าใช้ปูนฉาบน้อย
รวมค่าวัสดุ185 บาท196 บาทงานเสร็จไว คุณภาพดีกว่ามาก
ค่าแรงงาน150 บาท130 บาทโปรบล๊อกก่อได้เร็วกว่า
รวมค่าผนัง335 บาท326 บาทโปรบล๊อกคุ้มกว่าจริงๆ

1. ออกแบบและคำนวณปริมาณผนัง

0112. ติดตั้งแผ่น ProPanel

012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ และทาสี

013 

ProFoam

specifications

 • Details and specifications

  The foam generator unit was separated into three parts

  - Mixing unit

  -  High pressure holding tanks (19 liter each)

  - Foam nozzle with foam premix hose 

  Capacity of the Foam Generatoris 150 – 185 l/min.

  Expansion of foam is about 23 times

  Density of foam is 30 - 45 gram per liter

  Pressure required from air compressor should not be lest than 100 psi

  The air compressor must delivered at least 500 liter per minute